Vad gäller för teckenspråkstolk på kommunal vuxenutbildning?

Vad gäller för teckenspråkstolk på kommunal vuxenutbildning?

Svar:

För studier på universitet, högskolor och folkhögskolor finns särskilda medel avsatta för teckenspråkstolk. Inom övriga utbildningsformer som till exempel komvux gäller ansvars- och finansieringsprincipen, vilket innebär att det är upp till varje kommun att avgöra om de har råd att bevilja tolk. "För privata utbildningar saknas helt kostnadstäckning, och de ekonomiska förutsättningarna hos respektive utbildningsanordnare avgör om studerande beroende av teckenspråkstolk kan delta i studierna".
Citatet är hämtat från Sveriges riksdags interpellation 2007/08:748 och i länken nedan kan du läsa mer.

Publicerat onsdag 28 april 2021