Vad gäller för de fyra utredningarna inför ansökan till särskolan?

Vad gäller för de fyra utredningarna inför ansökan till särskolan?

Svar:

De fyra bedömningarna, som ska ligga till grund för en utredning om rätten att bli mottagen i grundsärskola eller gymnasiesärskola, kan göras inom skolans och elevhälsans ram. Specialpedagogen eller någon med specialpedagogisk kompetens gör den pedagogiska bedömningen, psykologen den psykologiska, läkaren gör den medicinska bedömningen, kuratorn alternativt skolsköterskan den sociala. Socialstyrelsen reglerar innehållet i den psykologiska, medicinska och sociala bedömningen. Skolverket reglerar innehållet i den pedagogiska bedömningen. I de Allmänna råden från Skolverket hittar du utförlig information om utredningen och bedömningarnas innehåll.

Allmänna råd om Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan på Skolverkets webbplats
 
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 21 mars 2018