Vad gäller för de fyra utredningarna inför ansökan till särskolan?

Vad gäller för de fyra utredningarna inför ansökan till särskolan?

Svar:

De fyra bedömningarna, som ska ligga till grund för en utredning om rätten att bli mottagen i grundsärskola eller gymnasiesärskola, kan göras inom skolans och elevhälsans ram. Specialpedagogen eller någon med specialpedagogisk kompetens gör den pedagogiska bedömningen. Psykolog gör den psykologiska bedömningen och läkare gör den medicinska bedömningen. Kurator alternativt skolsköterska gör den sociala bedömningen. Beslutet om att en elev har rätt att tas emot i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan fattas efter en noggrann analys och sammanställning av utredningens olika delar. Socialstyrelsen reglerar innehållet i den psykologiska, medicinska och sociala bedömningen. Skolverket reglerar innehållet i den pedagogiska bedömningen. I de Allmänna råden från Skolverket hittar du utförlig information om utredningen och bedömningarnas innehåll.
Allmänna råd om Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan på Skolverkets webbplats
 
Publicerat torsdag 19 maj 2022