Vad finns det för diagnosmaterial och kartläggningsmaterial i matematik?

Vad finns det för diagnosmaterial och kartläggningsmaterial i matematik?

Svar:

Det man ser i det dagliga arbetet i form av gemensamma aktiviteter, observationer, samtal och diagnoser med mera, ger ofta en bra bild över barnets eller elevens matematiska kunskaper.
Kompletterande material kan vara;

Skaar Davidsen, H. (2008). MIO. Studentlitteratur.

Johansson, H. (2012)  MUS MatematikUtvecklingsSchema. Liber.

Danielsson,K, Modin L. (2006). Räkna med 6-åringen Matematikdiagnos inför skolstart. Gleerups Utbildning AB.

Danielsson K, Modin L, Neuman D. (2000). Pröva med tal. Hogrefe Psykologiförlaget.

Unge Thorsén, M. (2011).  Målet i sikte åk 1-3, åk 4-6. Askunge.

Bergman C, Eklund T, Österlund M. (2012).  Mattecirkeln. Natur & Kultur.

Ljungblad, A-L (2001). Matematisk Medvetenhet. Studentlitteratur.

Löwing, M, Fredriksson M (2011). Diamant. Skolverket.

Lucassi,T. (2013). Medveten matte åk 7-9. Askunge.

Malmer, G. (2006)  (ALP 1-8), Analys av Läsförståelse i Problemlösning. Studentlitteratur.

McIntosh, A. (2009) Förstå och använda tal - en handbok. Nationellt Centrum för Matematikutbildning.

Adler, B. (2012). Neuropedagogisk screening III (16 år och äldre). Kognitivt Centrum.
 
Madison S. (2008). Matematiktester åk 1 - gy. Madison läromedel.

MIO på Bokus webbplats

MUS MatematikUtvecklingsSchema på Bokus webbplats

Räkna med 6-åringen Matematikdiagnos inför skolstart på Gleerupwebbplats

Pröva med tal på Hogrefe Psykologiförlagets webbplats

Målet i sikte 1, 2 och 3, Kartläggning i matematik årskurs 3 på Askunge Thorsén förlags webbplats

Matematisk Medvetenhet på Bokus webbplats

Analys av Läsförståelse i Problemlösning ALP på Studentlitteraturs webbplats

Mattecirkeln på Bokus webbplats 

Bedömningsstöd i matematik på Skolverkets webbplats 
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 25 juni 2018