Vad bör man tänka på vid placering i klassrummet för en elev som har hörselnedsättning?

Vad bör man tänka på vid placering i klassrummet för en elev som har hörselnedsättning?

Svar:

Placeringen i klassrummet är viktig. Elever med hörselnedsättning behöver se ansiktet på den som talar för att få det nödvändiga visuella stödet som kroppsspråk och ansiktsuttryck kan ge. En lämplig möblering är U-form, så att alla kan se varandra. Elever med hörselnedsättning bör ha ryggen mot fönstren så de inte sitter i motljus, vilket försvårar avläsningen.

Flera framgångsfaktorer och förslag om hur man anpassar lärmiljön för ett barn eller en elev med hörselnedsättning finns beskrivna i Stödmaterial hörselnedsättning.
Publicerat onsdag 5 oktober 2022