Vad bör man tänka på vid placering i klassrummet för en elev som har hörselnedsättning?

Vad bör man tänka på vid placering i klassrummet för en elev som har hörselnedsättning?

Svar:

Angående elevens placering i klassrummet är det viktigt att ta hänsyn till att ljuset från fönster inte skuggar lärarens ansikte samt att eleven sitter med god överblick över både lärare och klasskamrater.
Flera framgångsfaktorer och förslag kring hur man anpassar lärmiljön för ett barn eller en elev med hörselnedsättning finns beskrivna i Stödmaterial hörselnedsättning.
Publicerat torsdag 1 oktober 2020