Vad bör en blankett för mottagande i grundsärskolan innehålla?

Vad bör en blankett för mottagande i grundsärskolan innehålla?

Svar:

Fyra bedömningar pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk ska vara genomförda. Dessa ska ligga till grund för ett beslut om ett mottagande i grundsärskolan. Varje kommun har sina egna rutiner och blanketter. Många kommuner har publicerat blanketter och rutiner på sina webbplatser.
Till exempel Pedagog Stockholm.


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 21 mars 2018