Vad bör en blankett för mottagande i grundsärskolan innehålla?

Vad bör en blankett för mottagande i grundsärskolan innehålla?

Svar:

Fyra bedömningar pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk ska vara genomförda. Dessa ska ligga till grund för ett beslut om ett mottagande i grundsärskolan. Varje kommun har sina egna rutiner och blanketter. Många kommuner har publicerat blanketter och rutiner på sina webbplatser.
I Skolverkets Allmänna råd finns förslag på blankett för beslut om mottagande.

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 21 mars 2018