Vad bör en blankett för mottagande i grundsärskolan innehålla?

Vad bör en blankett för mottagande i grundsärskolan innehålla?

Svar:

Fyra bedömningar pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk ska vara genomförda. Dessa ska ligga till grund för ett beslut om ett mottagande i grundsärskolan. Varje kommun har sina egna rutiner och blanketter. Många kommuner har publicerat blanketter och rutiner på sina webbplatser.

Skolverkets blankett för beslut om mottagande i grundsärskolan alternativt gymnasiesärskolan


Publicerat onsdag 17 november 2021