Vad bör en blankett för mottagande i grundsärskolan innehålla?

Vad bör en blankett för mottagande i grundsärskolan innehålla?

Svar:

Fyra bedömningar pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk ska vara genomförda och ligga till grund för ett beslut där ett mottagande i grundsärskolan kan vara aktuellt. Varje kommun har sina egna rutiner och blanketter för mottagande processen. Många kommuner har publicerat blanketter och rutiner på sina webbplatser.
I Skolverkets Allmänna råd finns förslag på blankett för beslut om mottagande.

Allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan på Skolverkets webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016