Vad är skillnaden mellan inkompletta och kompletta reversaler?

Vad är skillnaden mellan inkompletta och kompletta reversaler?

Svar:

Med komplett reversal avses att ett helt ord är omkastat, tå blir åt och stol blir lots.
Med inkomplett reversal avses att bara en del av ordet är omkastat, fram blir farm och grå blir går. Enligt Ingvar Lundberg finns det inte några säkra tecken på den ena eller andra formen av dyslexi. Han ifrågasätter om det överhuvudtaget handlar om olika former av dyslexi, kanske snarare om olika utvecklingsgrader.

Litteratur:
Höjen, T. & Lundberg, I. (2013). "Dyslexi från teori till praktik". Stockholm; Natur & Kultur.
Publicerat torsdag 12 maj 2016