Vad är skillnaden mellan inkompletta och kompletta reversaler?

Vad är skillnaden mellan inkompletta och kompletta reversaler?

Svar:

Med komplett reversal avses att ett helt ord är omkastat, tå blir åt och stol blir lots. Med inkomplett reversal avses att bara en del av ordet är omkastat, fram blir farm och grå blir går. 

Litteratur:
Höjen, T. & Lundberg, I. (2013). "Dyslexi från teori till praktik". Stockholm; Natur & Kultur.
Publicerat tisdag 8 oktober 2019