Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

Svar:

Extra anpassningar är en stödinsats som är möjlig att genomföra i den ordinarie undervisningen. Beslut tas av elevens lärare.
Särskilt stöd beslutas och utreds av rektor om extra anpassningar inte räcker. Stödinsatserna pågår under en längre tid och är mer omfattande. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas. Publicerat torsdag 1 oktober 2020