Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och matematiksvårigheter?

Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och matematiksvårigheter?

Svar:

Ordet dyskalkyli betyder specifika räknesvårigheter motsvarigheten till dyslexi fast på matematiksidan. Matematiksvårigheter är ett vidare begrepp som kan innefatta flera olika orsaksförklaringar till att problem uppstår inom det matematiska lärandet. Läs mer på www.spsm.se om matematiksvårigheter.

Litteratur:
Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos. Liber.

Butterworth, B. (2010). Dyskalkyli. Natur och Kultur.

Adler, B. (2007). Dyskalkyli & matematik. Nationella Utbildningsförlaget Sverige.

Ljungblad, A-L. (2001). Att räkna med barn. Argument Förlag AB.
Publicerat torsdag 29 oktober 2020