Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och matematiksvårigheter?

Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och matematiksvårigheter?

Svar:

Ordet dyskalkyli betyder specifika matematiksvårigheter motsvarigheten till dyslexi fast på matematiksidan. Matematiksvårigheter är ett vidare begrepp som kan innefatta flera olika orsaksförklaringar till att problem uppstår inom det matematiska lärandet.

Litteratur:
Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos. Liber.

Butterworth, B. (2010). Dyskalkyli. Natur och Kultur.

Adler, B. (2007). Dyskalkyli & matematik. Nationella Utbildningsförlaget Sverige.

Ljungblad, A-L. (2001). Att räkna med barn. Argument Förlag AB.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016