Vad är impressiv och expressiv språkstörning?

Vad är impressiv och expressiv språkstörning?

Svar:

En språkstörning innebär svårigheter att uttrycka sig språkligt, ett nedsatt ordförråd och svårt med ordmobilisering  det vill säga plocka fram ord ur sitt ordförråd och kanske uttalssvårigheter. Det kan också innebära svårigheter att tolka och förstå språk och en långsamhet när det gäller att bearbeta språklig information. Personer med språkstörning har ofta ett nedsatt arbetsminne för hörd information, vilket försvårar språkförståelsen.

En person med språkstörning kan också ha svårigheter med pragmatiken, det vill säga hur språket används i samspel med andra i bestämda situationer. Impressiv syftar på att språkförståelsen, språkets "in-kanal" är påverkad och expressiv syftar på uttrycksförmågan, språkets "ut-kanal". Logopeder arbetar bland annat med att utreda och behandla språkstörning.

När man möter barn med språkstörning är det viktigt att anpassa ordval och taltempo och inte prata på i för långa satser. Att förbereda barnet på vad som ska hända underlättar, liksom att man förstärker det som sägs med något visuellt, till exempel med bilder eller stödtecken. Att sätta ord på tillvaron, det vill säga att benämna och samtala med barnet om saker i vardagen, stärker ordförrådet.

På SPSM:s webbplats finns information om språkstörning. Där finns också informationsmaterialet Att arbeta med språkstörning i förskola och skola att beställa eller ladda ner. Talknuten och DHB är stödorganisationer för barn och ungdomar med språkstörning och deras anhöriga. På deras webbplatser finns bland annat information om språkstörning och litteraturtips. De anordnar också sommarläger och föräldrakonferenser.

Litteratur:
Nettelbladt, U., Salameh, E-K. red. (2007), Språkutveckling och språkutveckling hos barn, Lund, Studentlitteratur

Nettelbladt, U., Salameh, E-K. red. (2013), Språkutveckling och språkutveckling hos barn del 2, Lund, Studentlitteratur

Salameh, E-K., Nettelbladt, U. red. (2018), Språkutveckling och språkstörningar hos barn, del 3, Lund, Studentlitteratur


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018