Vad är Bliss och Piktogram?

Vad är Bliss och Piktogram?

Svar:

Bliss är uppbyggt som ett eget bildspråk

Bliss är ett språk som är logiskt uppbyggt och grunden består av ett antal grafiska symboler som kombineras och bildar blissord. En del symboler är bildlika, andra är ideografiska, det vill säga att de står för en idé eller är internationellt kända, till exempel siffror. Bliss har en egen grammatik som till sin uppbyggnad liknar andra språk. Med bliss kan man kommunicera på samma sätt som med teckenspråk eller talad och skriven svenska.

Om bliss på vår webbplats
Piktogram är bildsymboler på en konkret nivå
Piktogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol står för ett ord eller begrepp. Personer som behöver ett kommunikationssätt på enkel språklig nivå kan få stöd i sin kommunikation med piktogram. Piktogram kan också fungera som ett tydligt stöd för tidsstruktur, minne och lokalisering.

Om Piktogram på vår webbplats


Publicerat torsdag 21 april 2022