Vad anser ni om TaSSeL som kommunikationsmetod?

Jag arbetar i en klass med nio barn som har flera olika funktionsnedsättningar, en del har grav synnedsättning, en del har både syn- och hörselnedsättning, alla nio har rörelsehinder och har flera andra problem. Ingen kommunicerar med tal eller tecken. Vi har hört talas om TaSSeL från en förälder och läst på nätet om det. Vi funderar på om det kan vara något för våra elever. Vad tycker ni? Har ni utbildningar på det? När jag sökt på er webbsida får jag inga träffar på det.

Svar:

Vi på Resurscenter dövblind rekommenderar inte TaSSeLs. Vi säger heller inte att de som använder det ska låta bli. Vi försöker i de fall vi träffar på metoden i uppdrag eller vid utbildningstillfällen, öka kunskapen om hur språk utvecklas generellt.

Generell språkutveckling för personer med flerfunktionsnedsättning
Vi tar utgångspunkt i att det som gör intryck på en person kommer till uttryck. Utifrån personens egna uttryck kan omgivningen bekräfta det som en språklig, kommunikativ handling. Då blir uttrycket, enkelt beskrivet, stärkt så att det blir värdefullt för personen att upprepa. Det är också de uttrycken som omgivningen sedan kan bygga vidare på, för att närma sig ett mer konventionellt språk i form av taktilt teckenspråk eller teckenspråk. Omgivningen bör inte sätta gränser för möjlig språkutveckling, däremot stimulera den så långt det går. Det finns ett svenskt teckenspråk och man kan plocka tecken därifrån och göra dem taktila. 
 
Vad är TaSSeLs?
TaSSeLs, står för Tactile Signing for Sensory Learners. Det är ett taktilt signalsystem för personer med flerfunktionsnedsättning. Det är hämtat till Sverige från England. Man kan likna det vid ett slags signalsystem och inte ett teckenspråk. Kommunikation och dataresurscenter DART skriver att TaSSeLs kan exempelvis användas i aktiviteter, rutiner och förberedelse för personer med flerfunktionsnedsättning. TaSSeLs består av 49 olika signaler som utförs taktilt, kännbart på personens kropp. Det innebär att omgivningen utför förutbestämda signaler. Dessa kan efter en tid, eventuellt ge en förberedelse på att något kommer att hända, men beskriver inte hur den kan leda till en utveckling av språk och kommunikation.
Det finns några problem
* TaSSeLs bidrar inte till utvecklingen av språk, för man kan inte veta hur långt barnet eller eleven skulle kunna nå.

* Metoden medger inte samtal om varken dåtid eller framtid, utan är enbart ett signalsystem om här och nu som bestämts av omgivningen. Det skulle kunna jämföras med att vi enbart skulle kommunicera med 49 olika uttryck eller ord med ett litet barn. I tron att det skulle räcka för att språket skulle utvecklas, begrepp skapas och symbolförståelse utvecklas.

* Det kan innebära att personen är helt passiv och att inga förväntningar ställs på svar eller reaktioner från personen som det utförs på.
 
Varför blir metoden populär?
Det som förmodligen bidrar till TaSSeLs spridning är att det verkar vara en enkel metod. Det kanske inte alltid finns kunskap om hur man kan utveckla en verklig kommunikation hos en person med flerfunktionsnedsättning. Det kan också vara svårt att motiveras att lära sig teckenspråk för både vårdnadshavare och personal när man inte får ett tydligt svar från barnet. Från vår sida vill vi dock poängtera vikten av att ge möjligheter till en kommunikation, istället för en begränsad metod.

Resurscenter dövblind
Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter dövblind, har expertkunskap inom dövblindhet och kan ge fördjupade kunskaper i språkutveckling och taktilt teckenspråk genom rådgivning och kurser. Resurscenter dövblind gör även specialpedagogiska utredningar där man kan se över hur skolan kan arbeta med kommunikation.


Läs mer

Publicerat torsdag 9 juni 2022