Stoppat band, kan vi göra så under provet i hörförståelse?

Stoppat band, vi är en skola med samhällsprogrammet och naturprogrammet. Ibland diskuterar vi om "stoppat band" vid hörförståelse är ett lämpligt stöd. Hur resonerar ni kring det?

Svar:

Skolverket anger att skolan kan göra anpassningar av nationella prov för elever med funktionsnedsättningar. Skolan ska då överväga om provet fortfarande prövar det som ska prövas. Vid prov i hörförståelse är man antagligen intresserad av om eleven förstått det den hört. I det sammanhanget spelar korttids- eller arbetsminnet en roll.

Om arbetsminne
Arbetsminnet är det som vi använder när vi ska hålla en information i huvudet en kort stund, samtidigt som vi ska bearbeta informationen. Arbetsminnet är ett system med begränsad kapacitet. Hos vuxna lagras i genomsnitt sju enheter. Det kan variera med plus eller minus två. Det är färre hos barn, men arbetsminnet utvecklas mycket under de första skolåren. Arbetsminnet ansvarar för en tillfällig lagring av information, som försvinner efter en stund. Professor Ingvar Lundberg beskrev det som en "mental arbetsbänk".

Begränsningar i arbetsminnet
Det kan vara så att de elever ni tänker på har en begränsning i sitt arbetsminne, som gör att de behöver lite mer tid på sig för att bearbeta det de hört. Det låter i så fall som en bra anpassning att ibland ge dem lite betänketid. Under den tiden måste alla vara tysta och inga ledande frågor ska ställas. Provet prövar fortfarande förståelsen, däremot inte hastigheten. Men det var kanske inte heller syftet med provet.
Anpassningar av nationella prov på Skolverkets webbplats
Publicerat onsdag 15 september 2021