Söker material och kurser om flerspråkighet och dyslexi.

Jag söker material och kurser för kartläggning av elever som har spanska som modersmål.

Svar:

På SPSM: s sidor finns en hel del information om flerspråkighet och dyslexi. Bland annat har vi ett flerspråkigt kartläggningsmaterial i spanska. Läs både lärarhandledningen och exempelsamlingen, så får du en bild över materialet. På samma sida finns även filmade föreläsningar i ämnet.
Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Genom Dyslexiförbundet FMLS kan du hitta olika föreläsningar och mässor. Svenska Dyslexiföreningen har artiklar i ämnet.
Dyslexiförbundet FMLS 


Christina Hedman har skrivit en avhandling, Dyslexi på två språk spanska - svenska, och den handlar just om flerspråkiga elever med dyslexi, och deras behov.

Till sist kommer en länk till övningar som kan göras på spanska.

Litteratur:
Flerspråkighet i skolan (2012) Hedman, Morgan, Salameh, Sandell & Tvingsted. Natur & Kultur Akademisk.Publicerat tisdag 20 oktober 2020