Söker material och kurser om flerspråkighet och dyslexi.

Jag söker material och kurser för kartläggning av elever som har spanska som modersmål.

Svar:

På SPSM: s sidor finns en hel del information om flerspråkighet och dyslexi. Bland annat har vi ett stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever som tar upp ämnet dyslexi och flerspråkighet.  


På SPSM:s hemsida hittar du även Studiepaketet Läs- och skrivsvårigheter F-3. I moment två tar man specifikt upp dyslexi och flerspråkighet.


Genom Dyslexiförbundet FMLS kan du hitta olika föreläsningar och mässor. Svenska Dyslexiföreningen har artiklar i ämnet.Christina Hedman har skrivit en avhandling, Dyslexi på två språk spanska - svenska, och den handlar just om flerspråkiga elever med dyslexi, och deras behov.


Till sist kommer en länk till övningar som kan göras på spanska.


Litteratur:
Flerspråkighet i skolan (2012) Hedman, Morgan, Salameh, Sandell & Tvingsted. Natur & Kultur Akademisk.Publicerat onsdag 21 april 2021