Söker litteratur kring delaktighet för personal som arbetar på fritidshem.

Jag arbetar som handledare för lärare. Nu har kommunen tillsatt pengar för att satsa på Skolverkets specialpedagogiska lyft. De pedagoger som arbetar på fritidshem får inte gå denna satsning. Jag undrar om det finns någon litteratur kopplat till fritidshem för dessa pedagoger kring delaktighet med specialpedagogiskt synvinkel.

Svar:

Forskning
Du hittar studier om fritidshem på Linköpings universitet där Helene Elvstrand bedriver sin forskning.
"Framtidens fritidshem" Helene Elvstrand
"Inkludering på fritidshem" Helene Elvstrand
 
Allmänna råd för fritidshem
De allmänna råden för fritidshem som Skolverket har gett ut handlar om förutsättningar för arbetet i fritidshemmet.
 
Boken Autism och ADHD i fritidshemmet tar upp hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 
Publicerat fredag 9 oktober 2020