Söker litteratur kring delaktighet för personal som arbetar på fritidshem.

Jag arbetar som handledare för lärare och nu har kommunen tillsatt pengar för att satsa på Skolverkets specialpedagogiska lyft. De pedagoger som arbetar på fritidshem får inte gå denna satsning. Jag undrar om det finns någon litteratur kopplat till fritidshem för dessa pedagoger kring delaktighet med specialpedagogiskt synvinkel.

Svar:

Forskning
Du hittar studier om fritidshem på Linköpings universitet där Helene Elvstrand bedriver sin forskning.
"Framtidens fritidshem" Helene Elvstrand
"Inkludering på fritidshem" Helene Elvstrand

Allmänna råd för fritidshem
De allmänna råden för fritidshem som Skolverket har gett ut handlar om förutsättningar för arbetet i fritidshemmet.

Boken Autism och ADHD i fritidshemmet tar upp hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. Erfarenheter visar att särskilt elever med funktionsnedsättning möter hinder för delaktighet i skolan och att behovet av att förbättra möjligheterna för delaktighet är stort.

Modellen för delaktighet som presenteras i denna skrift bygger på ett kontextuellt sätt att undersöka, förstå och utveckla elevers lärmiljö.
Publicerat fredag 12 november 2021