Söker läromedel.

Söker läromedel.

Svar:

Eleven behöver kunna få material uppläst samt kunna svara på frågor via tal till text funktion. På vår webbplats finns tjänsten Hitta läromedel, där du kan söka läromedel som är bedömda och sorterade ur ett specialpedagogiskt perspektiv, så som du beskriver.
I tjänsten finns för närvarande ca 10 000 läromedel inlagda. Du söker fram aktuella läromedel genom att filtrera från olika kategorier som ålder, ämnen, olika läromedelsegenskaper
som exempelvis åtkomlig text som fungerar tillsammans med en talsyntes, samt medietyp.
Om läromedlet inte ger möjlighet att tala in text direkt i den elektroniska boken kan ett alternativ vara att eleven tabbar mellan läroboken och öppet dokument
där svarstexten kan talas in genom datorns vanliga tal till text-funktion. Se vidare vår tidigare publicerade fråga "Finns ett program på datorn som gör att man kan tala in text och få den i skrift?"


Publicerat onsdag 25 mars 2020