Söker läromedel för läsinlärning och matematik för en pojke i årskurs två, som behöver enkla och rena material.

Söker läromedel för läsinlärning och matematik för en pojke i årskurs två, som behöver enkla och rena material.

Svar:

Vi har en guide över det samlade utbudet av läsläror, som du hittar under länken. Skrolla ner lite på sidan så kommer den. Antagligen passar någon läslära som grundar sig på ljudmetoden bäst, exempelvis Läsinläring i 7 steg. 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexiFör att leta läromedel i matematik hänvisar vi till sökfunktionen Hitta läromedel.


Du kan också besöka någon av våra läromedelsutställningar
Publicerat onsdag 8 juni 2016