Jag söker läromedel för elev i årskurs sex som behöver träna på grundläggande matematik

Jag söker läromedel för elev i årskurs sex som behöver träna på grundläggande matematik

Svar:

Förlaget Askunge har många material i matematik som tränar grunderna i matematik och som även har tillgång till mycket repetition.

InterMatte är ett komplett digitalt läromedel i matematik för årskurs 6-9 och kan användas som basläromedel. Det innehåller bland annat filmer med lärarledda genomgångar, färdighetsträning och många problemlösningar. I läromedlet finns stora möjligheter att individualisera och ge varje elev möjlighet att tillämpa de matematiska förmågorna.
InterMatte

Sanoma utbildning har läromedlen Fokus på matematik-grundläggande nivå 1 och Matte Direkt Bryggan Bas, som båda är lättarbetade läromedel och sammanfattar
det centrala innehållet till och med åk 6.
Fokus på matematik-grundläggande nivå 1
Matte Direkt Bryggan Bas


Hitta läromedel - som passar i specialpedagogiska sammanhang, kan du söka efter matematikläromedel genom att filtrera och kategorisera sökningen.
 
Det finns många appar som ger möjlighet att färdighetsträna matematik och på SKOLAPPAR hittar du många förslag på sådana.

Det går bra att göra en förfrågan om specialpedagogisk stöd angående matematikmaterial på vår webbplats och det går även bra att besöka våra läromedelsutställningar.

Publicerat måndag 20 juni 2016 Granskat onsdag 8 november 2017
Tillbaka till toppen