Söker ett bedömningsmaterial för ett barn med funktionsnedsättning i förskolan.

Vi behöver göra en allsidig bedömning över ett barn med funktionsnedsättningar i förskolan. Det ska handla om utveckling i flera aspekter. Kan ni föreslå något?.

Svar:

A och O i förskolans verksamhet är att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola för alla! Utmaningen är att få en verksamhet med en så god kvalité att samtliga barn ges möjlighet att utvecklas. I första hand handlar det om att bedöma verksamheten, det vill säga om förskolan har en god lärmiljö och ett utvecklingsstödjande klimat.

Stödmaterial för den pedagogiska miljön
Vårt Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ger stöd i arbetet i att främja en tillgänglig lärmiljö i förskolan men även i andra skolformer.
Vid en kartläggning med värderingsverktyget kan man göra kopplingar mellan olika områden i värderingsverktyget (förutsättningar för lärande, fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet) och ämnena i stödmaterialet (trygga relationer, lek och kommunikation).

Vi har även ett stödmaterial "Förskolan" som är ett material för kollegialt lärande, riktat mot arbetslag, förskolechefer samt specialpedagoger som arbetar mot förskolan.
Stödmaterial Förskolan på vår webbplats

Individinriktade bedömningsmaterial
Vill du göra en pedagogisk bedömning runt ett barn med funktionsnedsättning så kan Förskolekompassen vara ett stöd.
Med Förskolekompassen får du hjälp att kartlägga barn med ojämna funktionsförmågor för att därmed lättare kunna kravanpassa olika situationer,
kompensera för de färdigheter där barnet har svårigheter och hjälpa barnet utvecklas. 

Förlaget OrdAf har bedömningsmaterial för den språkliga utvecklingen, exempelvis Observation av språk (OAS).
OrdAfs webbplats

Även Nypon förlag har olika typer av testmaterial.
Dokumentation och tester på Nypon förlags webbplats

Forskning
Eva Melin har skrivit en doktorsavhandling om barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet
Social delaktighet i teori och praktik

Skolverket har en forskningssida om förskolan. Där hittar du också information.

 

Publicerat fredag 31 januari 2020