Söker bra läromedel i SO för elev med språkstörning.

Jag har en elev i årskurs 7 som har en grav språkstörning samt att hon nätt och jämt passerar gränsen mellan grundskola och särskola. Har ni något tips på något bra läromedel i SO? Vi har digilär på skolan.

Svar:

För elever med språkstörning är det viktigt att eleven får en förförståelse inför en text, det vill säga att ord och begrepp blir begripliga innan man börjar arbeta med texten. Det är viktigt att lärmiljön är språkligt och kommunikativt tillgänglig. Försök att hitta texter och läromedel som har en tydlig struktur och en layout som är anpassad för eleven. Texter kan också behöva visualiseras i form av bilder, tecken eller symboler.

Digitala läromedel kan fungera bra
Läromedel i digital form är till stor hjälp eftersom det då går att anpassa innehåll och form efter de behov eleven har. Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. Det behövs också att lärare utvecklar sin undervisning i so genom att reflektera, diskutera och planera sin undervisning.
Läromedelsförslag
Bonnier Education har det digitala läromedlet Clio Samhällskunskap där det går att välja mellan en lätt och svår version av varje text, högläsningsfunktion och val av olika teckensnitt. Läromedlet har många videoklipp, bilder och ljud som gagnar elever med språkstörning. Genom att använda sig av de läsguider som finns till alla texter får eleven stöttning för sin läsförståelse. Du kan prova läromedlet gratis i 30 dagar.
Clio Samhällskunskap
Gleerups har materialet Samhällskunskap så klart är ett läromedel med en tydlig text, ordförklaringar och med konkreta exempel. Läromedlet är en samhällskunskapsbok tänkt för gymnasiesärskolan.
Samhällskunskap - så klart!
Interskol har läromedlet Samhällskunskap åk 7-9 Basbok A och B.
Samhällskunskap åk 7-9 Basbok A
Tengnäs Läromedel har en del material i samhällskunskap.
Tengnäs läromedel
Vår söktjänst Hitta läromedel
Vi har en tjänst, Hitta läromedel, som kan användas vid sökning av läromedel. Där presenteras läromedel som passar i olika specialpedagogiska sammanhang. Det kan till exempel vara läromedel som är anpassade för elever som har behov av bildstöd, uppläst text, långsam progression med mera för att göra läromedlet tillgängligt. Med hjälp av kategorierna skolform och årskurs, ämne, läromedelsegenskaper och medietyp kan du filtrera din sökning.
Hitta läromedel - en söktjänst för läromedelPublicerat fredag 25 september 2020