Skiljer sig gymnasieskolans ansvar från grundskolans när det gäller särskilt stöd till elever med adhd?

Skiljer sig gymnasieskolans ansvar från grundskolans när det gäller särskilt stöd till elever med adhd?

Svar:

Elever i gymnasieskolan omfattas precis som grundskoleelever av rätten till särskilt stöd (3 kap Skollagen), men det särskilda stödet kan ges på andra sätt jämfört med grundskolan. I gymnasieförordningen finns kompletterande bestämmelser om gymnasieelevers rätt till stöd. Av bestämmelserna framgår att en elev i gymnasieskolan även under vissa förutsättningar kan ha rätt att gå om en kurs, få ett individuellt anpassat program, få ett program reducerat eller få förlängd undervisning.


Publicerat torsdag 1 oktober 2020