Ska vi göra en pedagogisk kartläggning om eleven inte når avstämningsmålen i årskurs 1?

När skolan gjort det nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och man ser att eleven inte når upp till avstämningen, ska det då göras en pedagogisk kartläggning?

Svar:

Tillägget i skollagen om läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga insatser (LSR) införs den 1 juli 2019, därför är det bra att ni redan nu reflekterar över hur ni kan tillämpa den.

Pedagogisk utredning
Det är ni som avgör vilken grad svårigheterna har (indikation eller befara) och var i arbetsgången ni befinner er. Om ni alltså redan tidigare arbetat med extra anpassningar, men fortfarande befarar att eleven inte kommer nå kunskapskraven, ska rektor besluta om en pedagogisk utredning.

Begrepp och kartläggningsmaterial
De nya begreppen som införs enligt LSR är indikation, särskild bedömning och samråd och är relaterade till de tre obligatoriska och nationella materialen:

* Kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken för förskoleklass
* Bedömningsstödet i svenska och matematik för årskurs 1
* Nationella proven i årskurs 3 (för specialskolan årskurs 4)

Vad innebär indikation?
En indikation är en liten upptäckt som görs i samband med materialen, något som man inte kände till och som man blir fundersam över. Indikationen ska diskuteras med någon med specialpedagogisk kompetens, såvida inte den som utför kartläggningsmaterialet, bedömningsstödet eller nationella proven själv har den kompetensen. Detta är den särskilda bedömningen. I samband med det planeras om eleven ska ha extra anpassningar. Begreppet och insatserna kring extra anpassningar gäller alltså fortfarande.

Vad innebär befara?
Tecken som kan iakttas även i undervisningen eller komma fram på andra sätt, eller i materialen, kan leda till att man befarar att eleven inte kommer att nå kunskapskraven. Till skillnad från indikation, är befara alltså inte bara utifrån resultat på materialen. Det är tydligare signaler som man genast ska beakta och skyndsamt ge stöd i form av extra anpassningar. För det behövs inte samråd eller särskild bedömning.Publicerat onsdag 12 juni 2019