Kan vi få stöd av SPSM i arbetet med en elev som har en särskild begåvning?

Det är en svår utmaning för skolan att ge elever med särskild begåvning den ledning och stimulans de har rätt till. Eleverna tröttnar lätt om de inte får arbeta med uppgifter som motiverar dem. Risken är stor att de upplever skolan som meningslös. Vi behöver stöd i hur vi kan få skolarbetet att kännas meningsfullt för denna elevgrupp. Kan SPSM ge oss stöd i vår ambition att ge särbegåvade elever en meningsfull utbildning?

Svar:

Nej, det ingår inte i vårt uppdrag att ge stöd i arbetet med särskilt begåvade elever om det inte är kombinerat med någon form av funktionsnedsättning, det vi ofta kallar; "twice exceptional" eller "2E". Ofta handlar det om en kombination av någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men det kan även vara en särbegåvad elev med annan funktionsnedsättning.

Hos Skolverket kan du hitta en hel del stödmaterial:

Publicerat onsdag 28 december 2022