Rekommenderar ni DLS vid screening?

Rekommenderar ni DLS vid screening?

Svar:

Vi rekommenderar inte vissa test för att kartlägga elevers läs- och skrivutveckling.
Vi har däremot en översikt över samtliga kartläggningsmaterial som används i Sverige. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har gått igenom dem under ett tvåårigt projekt, och kommenterar deras vetenskapliga grund. En rapport om det kan beställas eller laddas ner från deras webbplats.
Om dyslexiprojektet på SBU:s webbplats

Vill du ha stöd i den individuella kartläggningen hänvisar vi till vårt stödmaterial, Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Både den och översikten över samtliga kartläggningsmaterial hittar du i högerspalten på vår sida om pedagogisk utredning.
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Publicerat torsdag 12 maj 2016