Rekommenderar ni "Lilla rummet" för ett barn med synnedsättning och rörelsehinder?

Rekommenderar ni "Lilla rummet" för ett barn med synnedsättning och rörelsehinder?

Svar:

Lilla rummet rekommenderas för att ge barn och ungdomar möjlighet att tillägna sig bland annat rumsförståelse. LH verkstan i Hedemora tillverkar och säljer Lilla rummet. Man kan också bygga ett litet eller större rum själv. Mer att läsa om Lilla rummet finns på LH verkstans webbplats
 
Litteratur:
Ivarsson G, Sundin M. (1996). "Aktiv inlärning i träningsskolan". Solna: SIH - läromedel.

Nielsen, L. (1989). "Lilla rummet - en undersökning om rumsuppfattning". RPH - syn.

Nielsen, L. (1995). "Rummet och Jaget". Solna: SIH - läromedel.

Nielsen, L. (1999). "Tidig inlärning steg för steg. Barn med synskada och barn med flera funktionshinder". Solna: SHI -läromedel.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018
Tillbaka till toppen