Rekommenderar ni "Lilla rummet" för ett barn med synnedsättning och rörelsehinder?

Rekommenderar ni "Lilla rummet" för ett barn med synnedsättning och rörelsehinder?

Svar:

Metodiken kring "Lilla rummet" rekommenderas för att ge barn och ungdomar möjlighet att tillägna sig bland annat rumsförståelse som kan vara svårt när man inte ser och inte heller kan röra sig som andra barn. LH verkstan i Hedemora tillverkar och säljer Lilla rummet. Man kan också bygga ett litet eller större rum själv. Mer att läsa om Lilla rummet finns på webbplatsen.
LH verkstans webbplats
 
Litteratur:
Ivarsson G, Sundin M. (1996). Aktiv inlärning i träningsskolan. Solna. SIH - läromedel.

Nielsen, L. (1989). Lilla rummet - en undersökning om rumsuppfattning. RPH - syn.

Nielsen, L. (1995). Rummet och Jaget. Solna. SIH - läromedel.

Nielsen, L. (1999). Tidig inlärning steg för steg. Barn med synskada och barn med flera funktionshinder. Solna. SHI -läromedel.
Publicerat fredag 20 mars 2020