Punktskrift via Skype

Jag har en elev som håller på att lära sig punktskrift. Vad händer om skolorna stänger, kan man undervisa i punktskrift via Skype?

Svar:

Om en yngre elev som är nybörjare på punktskrift ska arbeta på distans är det antagligen en helt ny situation för er båda. Det behöver finnas en vuxen hos eleven som assisterar vid uppstart, som ser till att tekniken funkar, att kameran är rätt inställd om man använder webbkamera, att ljudet fungerar som det ska och så vidare. För att kunna ge respons på elevens arbete är det viktigt att kameran fångar upp elevens händer och hur de arbetar. 
Om det inte finns någon webbkamera kan man kanske tänka sig att den vuxne filmar korta snuttar av elevens händer och hur de arbetar med sin mobiltelefon och skicka
till läraren, som kan ge respons per telefon. 

För den tidiga punktskriftsinlärningen behöver läraren förbereda uppgifter på papper, som eleven har tillgängliga.
Det behöver även här finnas en vuxen som är delaktig i undervisningen även om instruktionerna kan komma på distans. Om det finns möjlighet för resursperson på skolan att närvara i hemmet kan det vara en bra lösning, annars behöver hem och skola ha en god kommunikation kring vem som kan stötta. 

Tänk på att instruktionerna behöver vara tydliga och uppdelade steg för steg och att eleven behöver få respons på sitt arbete. Att jobba via Skype eller annat kommunikationsredskap innebär för eleven med blindhet att instruktionerna kommer enbart via hörselsinnet, något som
kan vara koncentrationskrävande och tröttande. Det är viktigt att anpassa arbetspassen och lägga in pauser. Uppgifterna behöver vara begränsade och möjliga för eleven att utföra så självständigt som möjligt.
Publicerat söndag 5 april 2020