På min skola går en elev med synnedsättning som har många hjälpmedel, till exempel CCTV, avståndskamera, förstoringsglas och lampa.

Hur gör vi med elevens hjälpmedel vid distansundervisning? .

Svar:

Här nedan följer några riktlinjer kring vem som har ansvaret när det gäller olika former av hjälpmedel och anpassningar, och hur ni kan gå tillväga. 

Syncentralens ansvar
Syncentralen i ert län har ansvar för att prova ut och ordinera de personliga hjälpmedel som er elev behöver, exempelvis de förstorande hjälpmedel för att kunna komma åt text och bild som du tar upp i din fråga. I många fall ordinerar syncentralen redan vid utprovningen dubbla hjälpmedel exempelvis CCTV/Närkamera och förstoringsglas, för att eleven ska kunna läsa och skriva på samma sätt hemma som i skolan. Andra hjälpmedel, som avståndskameran, är däremot något som eleven bara har användning av i klassrummet för att kunna se information på håll.  
Syncentralen ger också råd och stöd till familjen vad gäller god belysning och andra anpassningar i hemmet. 

Det är viktigt att eleven får fortsätta att arbeta på det sätt som är inlärt i skolan och därför bekant och tryggt. Om ni är osäkra på vilka hjälpmedel eleven redan har tillgång till i hemmet får ni börja med att ta reda på detta genom eleven och föräldrarna. Om något hjälpmedel behöver flyttas tillfälligt från skolan till hemmet ska ni kontakta syncentralen för att höra hur det här bäst ska göras.

Skolans ansvar
Eleven kan utöver personliga hjälpmedel också ha behov av andra anpassningar i den fysiska och pedagogiska lärmiljön, exempelvis uppmärkning av trappor, förstärkt arbetsbelysning eller digitala läromedel  som eleven arbetar med i dator eller lärplatta. Det är då skolan som har ansvaret för att göra lärmiljön tillgänglig och ta fram de anpassningar som eleven behöver för sitt lärande. 

Digitala verktyg som är en del av elevens vanliga arbetssätt behöver eleven naturligtvis också ha tillgång till när undervisningen ska ske på distans. Detta är skolans ansvar. Om eleven är nybörjare och fortfarande lite osäker på att hantera de digitala verktygen självständigt så behöver ni nu förbereda eleven så mycket det går på detta. Det kan exempelvis vara en tydlig punktlista eller bildschema kring hur man startar upp ett program. Prata också med föräldrarna om möjligheten att stöda eleven i hanteringen hemifrån. 
Publicerat måndag 30 mars 2020