När ska åtgärdsprogram upprättas i grundsärskolan?

När ska åtgärdsprogram upprättas i grundsärskolan?

Svar:

Om eleven behöver stöd  för att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas  kan detta ges i form av extra anpassningar eller i form av särskilt stöd. Särskilt stöd föregås av en utredning och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.  Läs mer om extra anpassningar och särskilt stöd i Skolverkets allmänna råd. 

Publicerat tisdag 5 juli 2022