När ska åtgärdsprogram upprättas i grundsärskolan?

När ska åtgärdsprogram upprättas i grundsärskolan?

Svar:

Om eleven behöver stöd  för att uppnå kunskapskraven kan detta ges i form av extra anpassningar eller i form av särskilt stöd. Särskilt stöd föregås av en utredning och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.  Läs mer om extra anpassningar och särskilt stöd i skolverkets allmänna råd. 

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Publicerat fredag 15 april 2016