När kan man introducera bokstäver eller klockan för barn som är blinda?

När kan man introducera bokstäver eller klockan för barn som är blinda?

Svar:

Det är viktigt att så tidigt som möjligt stimulera barnet med blindhet i sin taktila  utveckling för att underlätta mötet med punktskrift. Är det lilla barnet intresserat av bokstäver finns det all anledning att både lekläsa och lekskriva. I hemmet och i förskolan behöver det finnas ett rikt utbud av text i punktskrift, böcker eller uppmärkta föremål, så att det blir ett naturligt möte med text i många situationer.  

Tidpunkten är individuell
Det går inte att ge ett generellt svar angående vilken ålder man brukar börja lära barn klockan. I förskolan förekommer ofta lekar och aktiviteter kring tid och dagsstruktur där taktilt material blir extra viktigt. Under de första årskurserna i skolan arbetar alla elever med att lära sig klockan i matematikundervisningen, det gör även eleven med blindhet. Det är önskvärt att det i hemmet finns en taktil klocka.

Specialpedagogiskt stöd
SPSM har som uppgift att ge förskolor/skolor stöd och utbildning kring funktionsnedsättningen och dess pedagogiska konsekvenser. Förskolan/skolan är välkomna att söka specialpedagogiskt stöd och får då möta rådgivare som tillsammans med skolan resonerar om lärsituationen för barnet/eleven,
Förfrågan om specialpedagogiskt stödPublicerat måndag 10 maj 2021