När kan man introducera bokstäver eller klockan för barn som är blinda?

När kan man introducera bokstäver eller klockan för barn som är blinda?

Svar:

Det är viktigt att så tidigt som möjligt stimulera barnet med blindhet i sin taktila  utveckling för att underlätta mötet med punktskrift. Är det lilla barnet intresserat av bokstäver finns det all anledning att både lekläsa och lekskriva. I hemmet och i förskolan behöver det finnas ett rikt utbud av text i punktskrift, böcker eller uppmärkta föremål, så att det blir ett naturligt möte med text i många situationer.  

Det går inte att ge ett generellt svar angående vilken ålder man brukar börja lära barn klockan. Under de första årskurserna i skolan arbetar alla elever med att lära sig klockan i matematikundervisningen, det gör även eleven med blindhet. Det är önskvärt att det i hemmet finns en taktil klocka.

Vi rekommenderar SPSM:s kurser för föräldrar till barn med synnedsättning eller blindhet.

Går barnet i förskolan kan pedagogerna söka specialpedagogiskt stöd om hur den pedagogiska lärmiljön ska utformas.  
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018