När kan man introducera bokstäver eller klockan för barn som är blinda?

När kan man introducera bokstäver eller klockan för barn som är blinda?

Svar:

Det är viktigt att så tidigt som möjligt stimulera barnet med blindhet i sin taktila  utveckling för att underlätta mötet med punktskrift. Är det lilla barnet intresserat av bokstäver finns det all anledning att både lekläsa och lekskriva. 

Det går inte att ge ett generellt svar angående vilken ålder man brukar börja lära barn klockan. Det är önskvärt att det i hemmet finns en taktil klocka.

Vi rekommenderar SPSM:s kurser för föräldrar till barn med synnedsättning eller blindhet.

Går barnet i förskolan kan pedagogerna söka specialpedagogiskt stöd om hur den pedagogiska lärmiljön ska utformas.  
Publicerat torsdag 12 maj 2016