När elev med hörselnedsättning inte vill att andra ska veta om nedsättningen, hur gör vi då?

När elev med hörselnedsättning inte vill att andra ska veta om nedsättningen, hur gör vi då?

Svar:

Vissa tider i livet kan det vara mer eller mindre vanligt att förneka sin funktionsnedsättning. Under tonåren när vi söker vår identitet är det inte ovanligt att förneka sin hörselnedsättning med vilja att vara som alla andra. Det gäller att vara lyhörd för elevens behov och resonera hur hon upplever sin hörselsituation så att hon får vara delaktig och få det stöd hon behöver.

Hörselskadades riksförbund (HRF) har en ungdomssektion som heter Unga hörselskadade (UH). Där finns information om hur det är att som ung leva med en hörselnedsättning.

En bra kontaktperson är viktigt
Kanske finns det någon vuxen, i eller utanför skolan, som hon har förtroende för som kan delta vid ett samtal för att prata om bra förutsättningar vid lärande om man har en hörselnedsättning. Kanske finns det någon på Hörselvården i ert landsting som eleven har eller kan ta kontakt med.

Anpassning i undervisning och provsituationer
Elever med någon form av funktionsnedsättning har rätt att få hjälp vid nationella prov, för att få samma förutsättningar som andra elever. Det kan vara uppläsning med möjlighet till läppavläsning eller att utesluta vissa delar av provet. Det är skolan som avgör vilka anpassningar som måste göras för att ta hänsyn till elevens funktionsnedsättning. Det finns mer att läsa om anpassningar vid nationella prov på Skolverkets webbplats. Vill du veta mer om hörselnedsättning kan du få ytterligare information på vår webbplats.
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat måndag 25 juni 2018