När elev med hörselnedsättning inte vill att andra ska veta om nedsättningen, hur gör vi då?

När elev med hörselnedsättning inte vill att andra ska veta om nedsättningen, hur gör vi då?

Svar:

Under ungdomsåren när vi söker vår identitet är det inte ovanligt att vi vill fungera som alla andra. Utifrån elevens delaktighet är det viktigt att vara lyhörd för elevens behov och önskemål samtidigt som verksamheten behöver känna till vad som behöver åtgärdas. Via ett enskilt samtal kan pedagog kartlägga hur eleven med hörselnedsättning upplever hela sin lärmiljö, både det som fungerar och inte. Förutom att samtalen genomförs är det hjälpsamt att följa upp samtalen och åtgärder som man kommit överens om. Ett identitetsstärkande arbete kan ta tid så det gäller att ha tålamod.
Kanske finns det någon vuxen, i eller utanför skolan, som eleven har förtroende för som kan delta vid ett samtal för att prata om bra förutsättningar vid lärande om man har en hörselnedsättning. Kanske finns det någon på hörselvården i er region som eleven har eller kan ta kontakt med.

Hörselskadades riksförbund (HRF) har en ungdomssektion som heter Unga hörselskadade (UH). Där finns information om hur det är att som ung leva med en hörselnedsättning.

Barnplantorna är en intresseorganisation som också ger stöd och information utifrån att vara ung med hörselnedsättning

I SPSM:s stödmaterial hörselnedsättning finns några filmsekvenser som kan vara användbara där unga berättar om hur det är att ha en hörselnedsättning. Sök filmerna  "DATE-dejta Tove" och "Vad är hörtaktik?"
Till stödmaterial hörselnedsättning
Publicerat fredag 2 oktober 2020