Material för läs- och skrivinlärning till nyanländ elev på högstadiet?

Jag skulle behöva förslag på bra material för att träna läs- och skrivinlärning med elev på högstadiet som varit i Sverige omkring 4 år och förmodligen har en dyslexidiagnos. När eleven kom till Sverige hade hen inget skriftspråk alls. Eleven är mycket stark muntligt och har en mycket god analysförmåga.

Svar:

Här är några förslag till material för att träna läs- och skrivinlärning:

Läromedel
Lära förlag har läromedlet Bli en läsare - läsinlärning i 7 steg. Det är ett heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever med läs- och skrivsvårigheter.

Det finns ett övningsmaterial i svenskt uttal med övningar på svenska språkljud, vokaler och konsonanter på förlaget OrdAf. Det heter Lyssna, läs och uttala.

Gleerups har en del läromedel för nyanlända elever i svenska för 7-9. Det går att testa den gratis i 4 veckor.

På Askunge förlag finns BOX / Träna svenska som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Passar även elever som är nyanlända.

Appar
Det finns en app som heter Svaapp för lästräning och läsförståelse. Den innehåller böcker på olika språk och eleven kan få boken och frågorna upplästa, vilket gör att eleven kan använda appen utan att ännu kunna läsa.

Fler appar på Sfipaddan.

Stödmaterial
Skolverkets Stödmaterial för nyanlända elevers lärande är ett material där man kan följa nyanlända elevers språkutveckling för årskurs 7-9.
Du hittar Bygga svenska för årskurs 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram under bedömningsportalen på Skolverkets webbplats.

Vi har ett grundläggande stödmaterial som Särskilt stöd till nyanlända elever, som ger konkreta råd i arbetet med flerspråkiga barn och elever med funktionsnedsättning.
I materialet finns sidor om kartläggning av tal och språk samt kartläggning av läsning och skrivning.

Vi har Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning som ni kanske kan använda er av tillsammans med modersmålsläraren som översätter till elevens modersmål.
Det står att materialet är för årskurs 1-2 men det används även för äldre elever.

Publicerat fredag 7 maj 2021