Material för läs- och skrivinlärning till nyanländ elev på högstadiet?

Jag skulle behöva förslag på bra material för att träna läs- och skrivinlärning med elev på högstadiet som varit i Sverige omkring 4 år och förmodligen har en dyslexidiagnos. När eleven kom till Sverige hade hen inget skriftspråk alls. Eleven är mycket stark muntligt och har en mycket god analysförmåga.

Svar:

Här är några förslag till material för att träna läs- och skrivinlärning:

Läromedel
Lära förlag har läromedlet Bli en läsare - läsinlärning i 7 steg. Det är ett heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever med läs- och skrivsvårigheter.

Det finns ett övningsmaterial i svenskt uttal med övningar på svenska språkljud, vokaler och konsonanter på förlaget OrdAf. Det heter Lyssna, läs och uttala.

Gleerups har en del läromedel för nyanlända elever i svenska för årskurs 7-9.

På Askunge förlag finns BOX / Träna svenska som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Passar även elever som är nyanlända.


Stödmaterial
Skolverkets Stödmaterial för nyanlända elevers lärande är ett material där man kan följa nyanlända elevers språkutveckling för årskurs 7-9.
Du hittar Bygga svenska för årskurs 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram under bedömningsportalen på Skolverkets webbplats.

Vi har ett grundläggande stödmaterial som Särskilt stöd till nyanlända elever, som ger konkreta råd i arbetet med flerspråkiga barn och elever med funktionsnedsättning.
I materialet finns sidor om kartläggning av tal och språk samt kartläggning av läsning och skrivning.


Publicerat onsdag 2 november 2022