Material för läs- och skrivinlärning till nyanländ elev på högstadiet?

Jag skulle behöva förslag på bra material för att träna läs- och skrivinlärning med elev på högstadiet som varit i Sverige omkring 4 år och förmodligen har en dyslexidiagnos. När eleven kom till Sverige hade hen inget skriftspråk alls. Eleven är mycket stark muntligt och har en mycket god analysförmåga.

Svar:

Här är några förslag till material för att träna läs- och skrivinlärning:
 
Läromedel
Lära förlag har läromedlet Bli en läsare - läsinlärning i 7 steg. Det är ett heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever med läs- och skrivsvårigheter.
Bli en läsare på Lära Förlags webbplats 
 
Det finns ett övningsmaterial i svenskt uttal med övningar på svenska språkljud, vokaler och konsonanter på förlaget OrdAf. Det heter Lyssna, läs och uttala.
 
Gleerups har en del läromedel för nyanlända elever i svenska för 7-9. Det går att testa den gratis i 4 veckor.
Läromedel för nyanlända på Gleerups webbplats
 
På Askunge förlag finns BOX / Träna svenska som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Passar även elever som är nyanlända.
 
Appar
Det finns en app som heter Svaapp för lästräning och läsförståelse. Den innehåller böcker på olika språk och eleven kan få boken och frågorna upplästa, vilket gör att eleven kan använda appen utan att ännu kunna läsa.
Recension av Svaapp på Skolappar.nu

LäsKod är en annan app som har fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen för elever med annat modersmål. Det går att välja på sju olika svårighetsgrader där eleven bland annat tränar inlärning
av bokstäver med ljud och bild och orddiktamen. Appen är utvecklad av en Sfi-lärare och en lärare i programmering.
LäsKod

Fler appar på Sfipaddan.
Sfipaddan
 
Stödmaterial
Skolverkets Stödmaterial för nyanlända elevers lärande är ett material där man kan följa nyanlända elevers språkutveckling för årskurs 7-9.
Du hittar Bygga svenska för årskurs 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram under bedömningsportalen på Skolverkets webbplats.
Bygga svenska för årskurs 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram
 
Vi har ett grundläggande stödmaterial som Särskilt stöd till nyanlända elever, som ger konkreta råd i arbetet med flerspråkiga barn och elever med funktionsnedsättning.
I materialet finns sidor om kartläggning av tal och språk samt kartläggning av läsning och skrivning.
 
Vi har Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning som ni kanske kan använda er av tillsammans med modersmålsläraren som översätter till elevens modersmål.
Det står att materialet är för årskurs 1-2 men det används även för äldre elever.
Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning på vår webbplats
 
 

 
 
Publicerat tisdag 25 augusti 2020