Matematikundervisning på distans, vad ska vi tänka på?

Matematikundervisning på distans, vad ska vi tänka på?

Svar:

Vi har en elev på vuxenutbildningen som läser matematik A och programmering. Den studerande har autism och nu ska undervisningen ske på distans.


Använd Skype eller något likvärdigt där matematikläraren och eleven har tillgång till chatt, video och delat skrivbord. 
Ett tydligt arbetsschema med återkommande avstämningstillfällen med läraren. Hänsyn måste tas till om eleven har vana att jobba digitalt.

Publicerat onsdag 25 mars 2020