Matematiksvårigheter - gymnasieskola

Matematiksvårigheter - gymnasieskola

Svar:

Det är viktigt att ha kunskap om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen och anpassa undervisningen så att eleven får möjlighet att förvärva kunskaper och utveckla sina förmågor.
Nästa steg är att ge eleven möjlighet att redovisa sina kunskaper på olika sätt och anpassa alla prov. Det sista steget är att bedöma kunskaperna utifrån varje enskilt kunskapskrav. Om eleven inte når enstaka delar på grund av sin funktionsnedsättning, kan undantagsbestämmelsen tillämpas vid betygsättningen.

Enligt skollagen är det möjligt att bortse från enstaka kunskapskrav om en elev har en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur och som utgör ett hinder för eleven att nå kunskapskravet. Skolan kan inte bortse från hälften av kunskapskraven i ett ämne vid betygsättningen.
Det är skolans rektor som har ansvar för att en elevs behov av särskilt stöd utreds. Vilka utredningar som behöver göras får avgöras från fall till fall. Det är viktigt att skolans elevhälsa samråder om detta. 
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 22 februari 2017
Tillbaka till toppen