Måste en elev gå i grundsärskolan för att få läsa efter grundsärskolans läroplan?

Måste en elev gå i grundsärskolan för att få läsa efter grundsärskolans läroplan?

Svar:

En elev måste vara mottagen i grundsärskolan för att få läsa efter grundsärskolans läroplan. Utbildningen kan ske i grundsärskolan eller som integrerad elev i grundskolan.

Publicerat onsdag 28 oktober 2020