Måste en elev gå i grundsärskolan för att få läsa efter grundsärskolans läroplan?

Måste en elev gå i grundsärskolan för att få läsa efter grundsärskolans läroplan?

Svar:

När en elev är mottagen i grundsärskolan gäller grundsärskolans läroplan, även om eleven får sin utbildning i en grundskoleklass. 
Publicerat torsdag 12 maj 2016