Många elever har svårt med lång och kort vokal, hur ska jag arbeta?

Jag arbetar som speciallärare i åk 1-3 med elever som har en komplicerad läsinlärning och upplever att eleverna har svårigheter med kort och lång vokal. De flesta elever jag arbetar med läser med korta vokaler. Är detta vanligt eller kan undervisningsmetoden i förskoleklass påverka eleverna? Har ni tips på metod för att förebygga, ska de vänta med att presentera de korta vokalerna i förskoleklass?

Svar:

Många elever med läs- och skrivsvårigheter har svårigheter att skilja på eller uppfatta kort och lång vokal. Det tar dessutom lång tid att befästa kunskapen. Man behöver repetera detta många gånger genom skolåren. Vi har dock inte den erfarenheten att det blivit vanligare.

Läsförberedande arbete
I förskolans och förskoleklassens språkutvecklande arbete ingår att arbeta med språklekar. Syftet med att införa olika språklekar i förskoleklass, är att utveckla barnens fonologiska medvetenhet som en förberedelse för läsinlärningen. Det är viktigt hur vokalerna introduceras och hur deras olika kvaliteter beskrivs. Detta arbete är beroende av kompetensen hos förskollärarna.

Vid den första enkla kopplingen mellan bokstav ljud (fonem) och bokstav (grafem) väljer man helst bokstäver som har ett ljud som går att hålla ut. Vokalen brukar vara lång, och ordet ljudenligt, för att undvika alla komplikationer. Eleverna ska i grunden vara säkra på alla ljud för att ha en stabil grund för vidare läsutveckling. Läs mer om det på vår sida om strukturerad fonem-grafemkoppling.

Exempel på material för språklekar är Bornholmsmaterialet. En modell för att bli medveten om språkljudens egenskaper är Fonomix.

Exempel på material för hur man kan träna lång och kort vokal på ett strukturerat sätt som ger god grund i läsning är Bågen hos Alfamax

Alfamax webbplats

Övergång mellan förskoleklass och skola
Hur det läsförberedande arbetet går till, och uppföljning av de enskilda elevernas kunskaper och förmågor, är viktiga punkter på dagordningen för överlämnandet mellan förskoleklass och skola. Skolverket har gett ur ett stödmaterial om det.
Övergång inom och mellan skolor och skolformer på Skolverkets webbplats

Digitalt lärande

Ett bra sätt för eleverna att höja medvetenheten om språkljud är att använda talsyntes som läser upp bokstavsljuden när de skrivs. När eleven har tryckt på en tangent, kommer en ljudrespons. När hela ordet är skrivet läses hela ordet upp.
Om digitalt lärande på vår webbplats
Hitta läromedel på vår webbplats

 

Publicerat torsdag 4 mars 2021