Många elever har svårt med lång och kort vokal, hur ska jag arbeta?

Jag arbetar som speciallärare i åk 1-3. I mitt arbete, på denna skola, med elever som har en komplicerad läsinlärning ser jag ett mönster i att eleverna har svårigheter gällande kort och lång vokal. Av de ettor, tvåor och treor jag jobbar med läser de flesta med korta vokaler. Detta har jag inte noterat i mitt tidigare jobb som klasslärare på en annan skola. Jag arbetar just nu med läslistor (Wendick) för vissa och med andra använder jag Läsbiten för ominlärning. Är detta vanligt eller kan undervisningsmetoden i förskoleklass påverka eleverna på den här skolan. Har ni tips på metod för att förebygga, ska de vänta med att presentera de korta vokalerna i förskoleklass?

Svar:

Många elever med läs- och skrivsvårigheter har svårigheter att skilja på eller uppfatta kort och lång vokal. Det tar dessutom lång tid att befästa kunskapen. Man behöver repetera detta många gånger genom skolåren. Vi har dock inte den erfarenheten att det blivit vanligare.

Läsförberedande arbete
I förskolans och förskoleklassens språkutvecklande arbete ingår att arbeta med språklekar. Syftet med att införa olika språklekar i förskoleklass, är att utveckla barnens fonologiska medvetenhet som en förberedelse för läsinlärningen. Det är viktigt hur vokalerna introduceras och hur deras olika kvaliteter beskrivs. Detta arbete är beroende av kompetensen hos förskollärarna.

Vid den första enkla kopplingen mellan bokstav ljud (fonem) och bokstav (grafem) väljer man helst bokstäver som har ett ljud som går att hålla ut. Vokalen brukar vara lång, och ordet ljudenligt, för att undvika alla komplikationer. Eleverna ska i grunden vara säkra på alla ljud för att ha en stabil grund för vidare läsutveckling. Läs mer om det på vår sida om strukturerad fonem-grafemkoppling.
Exempel på material för språklekar är Bornholmsmaterialet. En modell för att bli medveten om språkljudens egenskaper är Fonomix.
Strukturerad fonem-grafemkoppling på vår webbplats

Bornholmsmodellen på IngReads webbplats

Fonomix webbplats

Övergång mellan förskoleklass och skola
Hur det läsförberedande arbetet går till, och uppföljning av de enskilda elevernas kunskaper och förmågor, är viktiga punkter på dagordningen för överlämnandet mellan förskoleklass och skola. Skolverket har gett ur ett stödmaterial om det.
Övergång inom och mellan skolor och skolformer på Skolverkets webbplats

Material och digitala verktyg

Det finns en del produkter från Alfamax som särskilt tränar lång och kort vokal på ett mycket strukturerat sätt, som fungerar bra när det gäller att ge elever en god grund i läsning. Men det finns också många fler. Hos oss finns också en översikt över alla förekommande läsläror, och i viken läsmetodik de tar sin utgångspunkt.
Ett bra sätt för eleverna att höja medvetenheten om språkljud är att använda talsyntes som läser upp bokstavsljuden när de skrivs. När eleven har tryckt på en tangent, kommer en ljudrespons. När hela ordet är skrivet läses hela ordet upp.
Alfamax webbplats

Guide till läromedel för läsinlärning på vår webbplats


 

Publicerat onsdag 25 januari 2017 Granskat onsdag 4 april 2018