Läser döva elever samma ämnen som hörande elever?

Läser döva elever samma ämnen som hörande elever?

Svar:

Döva elever och elever med hörselnedsättning som går i någon av Sveriges fem regionala specialskolor läser enligt läroplanen  för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lspec11).  Den läroplanen har till stor del samma innehåll som grundskolans läroplan. Läroplanen för specialskolan har också kursplaner och kunskapskrav som är särskilt framtagna för den tvåspråkiga specialskolan. Dessa kursplaner är för ämnen som svenskt teckenspråk, svenska, engelska och moderna språk.
Ämnet rörelse och drama ersätter ämnet musik. Det finns även ett tillägg i läroplanen att eleverna ska få tillgång till en språkmiljö där de kan möta och använda sig av både svenskt teckenspråk och svenska i alla sammanhang. 
  

Läroplaner och kursplaner i specialskola på Skolverkets webbplats  

 

På följande sidor på vår webbplats finns ytterligare information om undervisning i specialskola

Folder Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan 

Om undervisning i specialskola

 Publicerat torsdag 1 oktober 2020