Läser döva elever samma ämnen som hörande elever?

Läser döva elever samma ämnen som hörande elever?

Svar:

Döva elever och elever med hörselnedsättning som går i någon av Sveriges fem regionala specialskolor läser enligt läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lspec11). Den har till stor del samma innehåll som grundskolans läroplan, med tillägget att eleverna ska få tillgång till en språkmiljö där de kan möta och använda sig av både svenskt teckenspråk och svenska i alla sammanhang.
Det finns kursplaner och kunskapskrav som är särskilt framtagna för den tvåspråkiga specialskolan. Dessa är svenskt teckenspråk, svenska, engelska och moderna språk. Ämnet rörelse och drama ersätter ämnet musik.
Det finns även särskilda kursplaner för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

 

Läroplaner och kursplaner i specialskola på Skolverkets webbplats 

 

 

På följande sidor på vår webbplats finns ytterligare information.

Folder Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan 

Om undervisning i specialskola

 

Information för elev som är döv eller har hörselnedsättning


Publicerat onsdag 6 maj 2020