Läser döva elever samma ämnen som hörande elever?

Läser döva elever samma ämnen som hörande elever?

Svar:

Elever som är döva eller har en hörselnedsättning och som går i specialskola läser i stort sett samma ämnen som hörande elever. De ämnen som skiljer sig åt är i första hand musik där döva elever har rörelse och drama i stället. I ämnena svenska och andra språk, till exempel engelska, blir den huvudsakliga inriktningen att lära sig språk i skrift. Eleverna har dessutom teckenspråk som obligatoriskt ämne.

Läroplan för Specialskolan på Skolverkets webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 10 september 2018
Tillbaka till toppen