Läser döva elever samma ämnen som hörande elever?

Läser döva elever samma ämnen som hörande elever?

Svar:

Elever som är döva eller har en hörselnedsättning och som går i specialskola läser i stort sett samma ämnen som hörande elever. Undervisningsspråket för döva elever är teckenspråk och därmed deras första språk i skolan. Svenska läses som ett andra språk.

Kursplanen är lite annorlunda 
I specialskolan läser elever rörelse och drama istället för musik. I språkämnen som till exempel engelska och franska, så är det läsa skriva som är i fokus. 
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 10 september 2018