Kan vi som universitet och högskola få specialpedagogiskt stöd från SPSM för en studerande som har en funktionsnedsättning?

Kan vi som universitet och högskola få specialpedagogiskt stöd från SPSM för en studerande som har en funktionsnedsättning?

Svar:

SPSM har i uppdrag att ge specialpedagogiskt stöd till det offentliga skolväsendet. Universitet och högskolor omfattas inte av det offentliga skolväsendet och därför kan SPSM inte ge specialpedagogiskt stöd till dessa. 

Universitet och högskolor kan dock ansöka om statsbidrag för stödinsatser till studenter med rörelsehinder eller psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 


Lärosäten som tar emot studenter med andra funktionsnedsättningar än ovannämnda kan söka pedagogiskt stöd ifrån nationella medel som årligen fördelas av Stockholms universitet. Stödet syftar till att delvis täcka kostnader för pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.


Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) verkar för att tillgängliggöra litteratur för personer med en läsnedsättning och anpassar då också kurslitteratur för studerande på högskolor och universitet. Genom appen Legimus kan man smidigt ladda ner litteraturen i digital form.
Publicerat onsdag 21 oktober 2020