Kan vi som universitet och högskola få specialpedagogiskt stöd från SPSM för en studerande som har en funktionsnedsättning?

Kan vi som universitet och högskola få specialpedagogiskt stöd från SPSM för en studerande som har en funktionsnedsättning?

Svar:

Universitet och högskolor kan ansöka om statsbidrag för mentorer och anteckningshjälp för studenter med rörelsehinder eller psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Lärosäten som tar emot studenter med andra funktionsnedsättningar än ovannämnda kan söka pedagogiskt stöd ifrån nationella medel som årligen fördelas av Stockholms universitet. Stödet syftar till att delvis täcka kostnader för pedagogiskt stöd till studenter för att överbrygga funktionsnedsättningar i studiesituationen.


Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) verkar för att tillgängliggöra litteratur för personer med en läsnedsättning och anpassar då också kurslitteratur för studerande på högskolor och universitet. Genom appen Legimus kan man smidigt ladda ner litteraturen i digital form.
Publicerat måndag 24 februari 2020