Kan vi som högskola få stöd från SPSM kring en studerande med grav synskada?

Vi ska ta emot en studerande med synnedsättning på vår högskola till hösten. Syncentralen har rekommenderat att vi ska ta kontakt med er, men ni ger väl inte stöd till högskolan egentligen? Vi vill ändå få information om inlästa läromedel etcetera, det är mycket att förbereda.

Svar:

Vårt stöd till högskolor består av att i vissa fall ge ekonomiskt stöd till mentorer, stödpersoner, vid rörelsehinder samt psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Lärosäten som tar emot studenter med andra funktionsnedsättningar än dessa kan söka pedagogiskt stöd (nationella medel) som årligen fördelas av Stockholms universitet. Stödet syftar till att delvis täcka kostnader för pedagogiskt stöd till studenter för att överbrygga funktionsnedsättningar i studiesituationen.
Om stöd till universitet och högskola på vår webbplats

Mentorshandboken på vår webbplats


Interaktiva tjänster
Vi kan ge tips på några webbplatser där ni kan hitta mer information kring anpassningar utifrån en synnedsättning:
I Comenius, ett Europeiskt samverkansprojekt för skolutveckling, finns en sammanställning av goda exempel som kan ge stöd och inspiration till skolor när man ska utforma miljön för barn och elever med synnedsättning. Materialet heter Optic och är webbaserat. På den norska webbplatsen Sansetapp finns en interaktiv tjänst där du med hjälp av en synsimulator kan uppleva hur det kan vara att som barn eller ungdom ha en synnedsättning.

Tillgänglig litteratur
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) verkar för att tillgängliggöra litteratur för personer med en läsnedsättning och anpassar då också kurslitteratur för studerande på högskolor och universitet. Genom appen Legimus kan man smidigt ladda ner litteraturen i digital form.
Publicerat fredag 24 mars 2017 Granskat onsdag 22 november 2017