Kan vi söka stöd från er runt en elev som är blind och hör dåligt?

Jag jobbar som lärare på en särskola och här finns en elev som är blind och hör dåligt. Eleven har inget språk. Kan vi få hjälp av er med elevens språkutveckling?

Svar:

Ja, ni kan söka specialpedagogiskt stöd hos oss genom att fylla i förfrågansformuläret.

Fyll i alla kontaktuppgifter och bocka ja efter raden Dövblindhet eller hörselnedsättning och synnedsättning i kombination i formuläret. Frågan kommer då att gå vidare till Resurscenter dövblind och en ansvarig från teamet kontaktar er. Tillsammans diskuterar ni vilken typ av stöd som kan passa; rådgivning, utbildning eller specialpedagogisk utredning. Det kan också bli en kombination av dessa.

Förfrågan om specialpedagogiskt stöd
Publicerat onsdag 8 mars 2017