Kan vi få tips och råd inför bygget av en ny skola för åk F-6 ?

Vi ska bygga en ny skola för åk F-6 och skulle gärna vilja få tips och råd från SPSM.

Svar:

En bra början är att ta kontakt med andra nybyggda skolor för att ta del av erfarenheter, idéer, tips och inspiration. Kanske kan ni även få boka ett besök för att utveckla er egen beställarkompetens. 

Här är några förslag på webbplatser och skrifter som kan vara användbara inför planeringen för ny skola.
På vår webbplats finns material Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning. I handledningen som hör till finns tips och tankar kring vad som gör en fysisk miljö tillgänglig,  Där finns också länkar till andra instanser som jobbar med att anpassa miljön. Ta också del av våra sidor om Ljudmiljö, som handlar om god ljudmiljö för alla oavsett funktionsförmåga.
  
Skolverket har publicerat en nationell studie om tillgängliga lärmiljöer, där du kan hitta fler idéer att gå vidare med.
Tillgängliga lärmiljöer, på skolverkets webbplats

Ett annat tips är en masteruppsats från Malmö högskola 2016, "Tillgängliga lärmiljöer för  barn och elever, pedagoger och skolledare."

Peter C Lippman, arkitekt från New York, arbetar med design av bland annat skolmiljöer och har gett både föreläsningar i Sverige och gett ut litteratur i ämnet. I Pedagogiska magasinet (2014, nr 4) finns en artikel om honom och hans tankar kring hur skolor kan skapa miljöer för flexibilitet kreativitet och kommunikation. Du kan också ta del av en filmad föreläsning från Framtidens lärande 2012, där han utvecklar sina tankar kring utformandet av lärandemiljöer.

När det gäller att göra lärmiljön tillgänglig för elever med NPF finns också en del skrivet. Bland annat har  Riksförbundet Attention haft ett projekt för att Npf-anpassa utbildningen både när det gäller pedagogik och fysisk miljö. 

I NPF-podden på UR Skola, där Bo Hejlskov Elvén och Ulrika Aspeflo medverkar, finns ett avsnitt som handlar om att inreda och anpassa klassrum för att passa elever med neuropsykiatriska problem.

Gällande tankar och funderingar kring själva byggförfarandet kan Boverket bidra med kunskap:

Slutligen kan ni ta del av några tidigare publicerade frågor och svar kring tillgänglig lärmiljö som finns på vår webbplats.


    
Publicerat fredag 9 oktober 2020