Kan vi få stöd kring It och IKT för en elev med kombinationen syn- och hörselnedsättning?

Vi har en elev på vår skola med kombinationen syn- och hörselnedsättning och nu undrar vi om vi kan få stöd i frågor som rör It och IKT?

Svar:

Hos oss finns kompetens inom digitala verktyg i förskola och skola för elever med syn- och hörselnedsättning.

Ni söker stödet genom att skicka in en förfrågan via vårt webbformulär.

Ni kan läsa mer om digitala verktyg och digitalt lärande för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning, eller dövblindhet, på vår webbplats. Där finns bland annat information hur digitala verktyg kan användas som ett komplement i kommunikationsutvecklingen.

Information finns även på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors webbplats (NKCDB) som beskriver hur man kan arbeta runt digitala verktyg med personer som har en medfödd dövblindhet eller förvärvad dövblindhet.Publicerat torsdag 9 juni 2022