Kan vi få stöd kring It och IKT för en elev med kombinationen syn- och hörselnedsättning?

Vi har en elev på vår skola med kombinationen syn- och hörselnedsättning och nu undrar vi om vi kan få stöd i frågor som rör It och IKT?

Svar:

Hos oss finns kompetens inom digitala verktyg i förskola och skola för elever med syn- och hörselnedsättning. Ni söker stödet genom att skicka in en förfrågan via vårt webbformulär.

Läs mer om digitala verktyg och digitalt lärande
Om ni vill läsa mer om digitala verktyg och digitalt lärande för personer med kombinationen syn- och hörselnedsättning, eller dövblindhet, kan ni gå in på vår webbplats. Där finns bland annat information hur digitala verktyg kan användas som ett komplement i kommunikationsutvecklingen. Information hittas även på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors webbplats (NKCDB) som beskriver hur man kan arbeta runt digitala verktyg med personer som har en medfödd dövblindhet eller förvärvad dövblindhet.

Förfrågan om specialpedagogiskt stöd på vår webbplats

Publicerat måndag 9 november 2020