Kan vi få stöd kring It och IKT för en elev med kombinationen syn- och hörselnedsättning?

Vi har en elev på vår skola med kombinationen syn- och hörselnedsättning och nu undrar vi om vi kan få stöd i frågor som rör It och IKT?

Svar:

Hos oss finns kompetens inom It och IKT som pedagogiskt verktyg i förskola och skola för elever med syn- och hörselnedsättning. Ni söker stödet genom att skicka in en förfrågan via vårt webbformulär.

Läs mer om it och digitalt lärande
Om ni själva vill läsa mer om it och digitalt lärande för personer med kombinationen syn- och hörselnedsättning, eller dövblindhet, så gå in på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors (Nkcdb) webbplats. Där finner ni mer information om hur man kan arbeta med It och IKT för personer med tidig dövblindhet, eller senare inträffad dövblindhet.

Förfrågan om specialpedagogiskt stöd på vår webbplats

Teknik för personer med tidig dövblindhet på Nkcdb:s webbplatsPublicerat torsdag 16 mars 2017