Kan vi få stöd från Resurscenter dövblind även fast eleven ser och hör lite grand?

Jag har en elev som ser och hör dåligt. Hon har hörapparat och hör ganska bra när den är på. Kan vi få stöd från Resurscenter dövblind fastän eleven har en del syn och en del hörsel?

Svar:

Ja, ni kan söka stöd från Resurscenter dövblind om er elev har en kombinerad syn och hörselnedsättning. Det är inte graden av syn eller hörselnedsättningen som är avgörande. Gruppen dövblinda är en mycket blandad grupp där bara ett fåtal av de barn som Resurscentret träffar är helt döva och blinda.

Resurscenter dövblinds stöd innebär bland annat att anordna kurser, ge rådgivning samt göra specialpedagogiska utredningar. Syftet är att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning, vilket kan innebära att olika anpassningar behöver göras i lärmiljön.


Publicerat onsdag 6 oktober 2021