Kan vi få stöd från rc dövblind även fast eleven ser och hör lite grand?

Jag har en elev som ser dåligt och hör dåligt. Hon har hörapparat och hör ganska bra när den är på. Kan vi få stöd från resurscenter dövblind fastän eleven har en del syn och en del hörsel?

Svar:

Ja, ni kan söka stöd från resurscenter dövblind om er elev har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Det är inte graden av syn- eller hörselnedsättningen som är avgörande, utan vilket behov eleven har av olika anpassningar i miljön, för att få en likvärdig utbildning. Gruppen dövblinda är en mycket blandad grupp där bara ett fåtal av de barn som resurscentret träffar är helt döva och blinda.
Publicerat onsdag 8 mars 2017