Kan vi ansöka om bidrag för anpassning av läromedel till exempel en programvara för en deltagare på folkhögskolan?

Kan vi ansöka om bidrag för anpassning av läromedel till exempel en programvara för en deltagare på folkhögskolan?

Svar:

Folkhögskolor kan söka bidrag för merkostnader som uppstår på grund av att en deltagare har en funktionsnedsättning inom kurstyperna allmän kurs, särskild kurs och korta kurser. SPSM kan till exempel ge bidrag för programvaror som SpellRight och StavaRex.  

 

 

Publicerat tisdag 8 oktober 2019