Kan undantagsbestämmelsen tillämpas på gymnasiearbetet?

Kan undantagsbestämmelsen tillämpas på gymnasiearbetet?

Svar:

Undantagsbestämmelsen kan inte tillämpas på gymnasiearbetet. Betyg på en gymnasiekurs bestäms med hjälp av kunskapskrav men betyg på gymnasiearbete sätts utifrån examensmålen för gymnasiearbetet. Undantagsbestämmelsen ger möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven och då kan bestämmelsen inte bli aktuell vid gymnasiearbetet.

Eleven kan få särskilt stöd under gymnasiearbetet
När eleven ska genomföra sitt gymnasiearbete kan läraren bedöma om eleven är i behov av särskilt stöd. När det blir dags att genomföra gymnasiearbetet ska eleven vara redo och ha med sig de verktyg som behövs. Det finns inget reglerat hur mycket stöd och hjälp eleven kan få i form av handledning under gymnasiearbetet även om målet är att eleven ska vara förberedd för högskolestudier. Det finns elever som kan behöva fler timmar av handledning och även få särskilt stöd under arbetets gång med gymnasiearbetet.
Publicerat onsdag 22 september 2021