Kan undantagsbestämmelsen användas vid skriftliga omdömen?

Kan undantagsbestämmelsen användas vid skriftliga omdömen?

Svar:

Man kan bara tillämpa undantagsbestämmelsen vid betygssättning, inte vid skriftliga omdömen. Syftet med skriftliga omdömen är att öka tydligheten i informationen om elevens kunskapsutveckling och de insatser som behövs för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.
Publicerat onsdag 15 september 2021