Kan traumatiska upplevelser leda till inlärningssvårigheter?

Hur kan traumatiska upplevelser, som mycket allvarligt våld i hemmet, påverka en elevs beteende och inlärningsförmåga? Var finns bra information eller utbildningar om denna problematik? Vilket stöd har elever med posttraumatisk stress rätt att få i skolan? Jag som specialpedagog arbetar tillsammans med klassläraren, var ska vi dra gränsen för vad vi kan göra i skolan och vilka kompetenser bör vara inblandade?

Svar:

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan definitivt leda till inlärningssvårigheter. Problematiken bör utredas via elevhälsan. Vårdguiden 1177 har en del information om PTSD. Även vi har information, främst inriktad på nyanlända elever, men problematiken är till stor del densamma för alla traumatiserade barn. Läs mer om detta i vårt stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända.

Vänd er i första hand till elevhälsan
Vårt första råd är alltså att vända er till elevhälsan och få ett psykologstöd i detta. Ett traumatiserat barn behöver professionell hjälp att få bearbeta sitt trauma. På skolan bör ni arbeta på bästa sätt utifrån elevens förutsättningar. Arbetssätten skiljer sig kanske inte så mycket beroende på om inlärningssvårigheterna beror på trauma eller har andra orsaker. Om eleven tappar mycket kunskapsmässigt, så blir ju situationen och återhämtningen ännu svårare.

Publicerat måndag 13 februari 2017 Granskat onsdag 18 oktober 2017