Kan sociala problem vara grund för åtgärdsprogram?

Kan sociala problem vara grund för åtgärdsprogram?

Svar:

Ja, det kan det. Behovet av särskilt stöd ska utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation som gör att skolan befarar att eleven längre fram under skoltiden kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
Publicerat torsdag 12 maj 2016