Kan orientering göras i stadsmiljö?

Vi har en rullstolsburen elev i årskurs 7. Vi undrar hur en bedömning i idrott ska göras då orientering och simning är ett "måste" för att kunna få betyg i ämnet. Ska undantagsparagrafen användas? Kan orienteringen göras i stadsmiljö?

Svar:


I ämnet Idrott och hälsa finns krav både på orienteringsförmåga och simförmåga. I båda fallen ska ni redan i planeringen ta hänsyn till elevens förmågor och utifrån detta genomföra olika aktiviteter i undervisningen. Det som beskrivs i syftet med ämnet kan vara ett stöd vid planeringen. Självklart kan orienteringen ske i stadsmiljö och elevens förmåga att klara sig i vatten kan tränas på olika sätt. Det ni inte får är att undanta eleven från undervisning. Undantagsbestämmelsen som du hänvisar till får endast användas vid betygsättningen.
Information från Skolverket

Om simning på Skolverkets webbplats


Om undantagsbestämmelsen på Skolverkets webbplats.Publicerat onsdag 21 april 2021