Kan Numicon vara något?

Kan Numicon vara något?

Svar:

Numicon är ett bra och omfattande material som pedagogen måste ägna mycket tid till att sätta sig in i.  
Att träna multiplikation med hjälp av appar kan vara ett annat sätt. Som exempel kan vi nämna, Nomp som är gratis men konto behöver skapas. Appen Min multiplikation är ytterligare ett förslag. Med Multiplic Art får eleven möjligheten att lära och träna multiplikationstabellen med hjälp av bilder.
När det gäller att se mönster i matematiken måste pedagogen göra en kartläggning över elevens matematikutveckling för att vara säker på att rätt stöd sätts in.

Nomp webbplats

Min multiplikation på iTunes webbplats

Multiplic Art på Beta Pedagogs webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016
Tillbaka till toppen