Kan ni rekommendera arbetsminnestränings-program för elever i högstadiet?

Min fråga handlar om arbetsminnesträning för elever med dyslexi och alexi men också andra funktionsnedsättningar som medför lågt arbetsminne. Det finns många att välja mellan på marknaden och jag önskar höra vad ni rekommenderar?

Svar:

Evidensläget för arbetsminnesträningsprogram är inte  helt entydigt, men det finns ändå några saker vi vill nämna. Träningen bör endast vara korta stunder och mer som ett tillfälle för vila från aktiv inlärning. Ett förslag är att  du lägger upp en egen träning utifrån dyslexi, där en stor framgångsfaktor i studieteknik är att göra sammanfattningar. Det blir i sig en slags minnesträning.

  • Studier om arbetsminnesträning
   Många studier har visat att de arbetsminnesträningsprogram som finns inte bör rekommenderas för att förbättra läsförmåga eller språklig förmåga hos elever med dyslexi eller språkstörning och arbetsminnessvårigheter. Anna Eva Hallin skrev om detta 2015 på språkforskningsbloggen. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), gjorde en översyn år 2009 om datorstödd träning för barn, där man fann att kunskapsläget är något oklart.
   Språkforskningsbloggen av Anna Eva Hallin

   Studie om arbetsminnesträning för barn- och ungdomar med ADHD på SBU:s webbplats

  • Struktur och tydlighet frigör minneskapacitet
  • Ett sätt att arbeta med struktur och tydlighet är att ge visuellt stöd, ett annat att träna upp ordavkodningen. David Mitchell betonar i sin bok Inkludering i skolan, vikten av att ge eleverna strategier för att kompensera för svårigheterna. Helt enkelt att lära sig minnesknep.

  • Aktiviteter som tränar arbetsminne
  • Andra sätt att träna arbetsminne kan vara att spela Memory, att programmera, sudoku, schack, huvudräkning, dataspelande och koncentrationskrävande sporter eller musikutövande, alltså aktiviteter där man får hålla mycket information i huvudet.

  • Alexi och arbetsminnesträning
  • Vi rekommenderar att du konsulterar medicinsk sakkunnig om lämpligheten och effekten av att träna arbetsminnet vid alexi.
  •  
  • Litteratur
   Mitchell, D. (2015). Inkludering i skolan: undervisningsstrategier som fungerar. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur.

   

   

   

  Publicerat fredag 22 mars 2019